KENELLE

ITSEN HYVÄKSYMINEN. TOISEN KOHTAAMINEN. SELKEYS.


HAE MUKAAN KOULUTUKSEEN TÄSTÄ 

Itsetuntemusakatemia on 9 kuukauden koulutus- ja valmennuskokonaisuus, jossa keskitytään itsen tuntemisen kautta syntyvään selkeyteen, rauhaan ja oman suunnan löytymiseen.

Akatemia kestää 9 kuukautta. Koulutuksen ydinsisältö toteutuu verkko-opetuksena. Verkko-opetus on oman prosessin näkökulmasta ylivertainen väylä tarjota materiaali ja tuki joustavasti ja yksilöllisiin elämäntilanteisiin räätälöitynä. Näin voit reflektoida elämääsi missä päin maailmaa tahansa ja silloin kun se sinulle parhaimmin sopii.

HAE MUKAAN KOULUTUKSEEN

ONKO KOULUTUS TARKOITETTU SINULLE?
Koulutus sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin: murroskohtiin, epämääräiseen tyytymättömyyteen tai ajankäytön ongelmia ratkaisemaan. Itsetuntemus synnyttää selkeyttä.

Painotamme tiedon ja oman prosessin välistä dialogia. Tieto on tärkeä rationaalisen ja tietoisen mielen ymmärryksen kanava, mutta ilman oman prosessin läpikäymistä ei synny omakohtaista muutosta. Kokemusta itsestä. Itsetuntemusta.

Tiedon avulla saat syvemmän ymmärryksen omaan tilanteeseesi. Tiedon avulla osaat sijoittaa omat kokemuksesi ja itseäsi koskevat havainnot suureen kuvaan paremmin. Työskentelemme itsesuhteen kautta. Omassa prosessissasi viet saamasi tiedon käytäntöön lempeästi ja vähän kerrallaan. Ihmisyyteen avautuu perspektiivi, joka tekee ymmärrettäväksi, miksi niin monenlaiset tilanteet elämässä tuntuvat jännitteisiltä ja vaikeilta. Ymmärrät paremmin sekä itseäsi, toisia että inhimillistä vuorovaikutusta ylipäätään.

Huomio on sinussa ja siinä, miten voit itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen keinoin vahvistaa kohtaamisen taitoa sekä suhdettasi maailmaan ympärilläsi.

ITSETUNTEMUSAKATEMIAN SISÄLTÖ


Itsetuntemusakatemia kestää 9 kuukautta. Akatemia koostuu seuraavista osa-alueista:

Verkko-opinnot

Koulutuksen ydin on luennoissa ja itsenäisesti suoritettavissa harjoituksissa. Saat jokaisessa moduulissa tietoa käsiteltävästä teemasta: esimerkiksi palautumisesta, ajanhallinnasta, tunteista, defensseistä, rajoista, turvan merkityksestä sekä sisäisenä kokemuksena että ihmisten välillä tai miksi mukavuusalueen ylitys on merkityksellistä. Ymmärrät paremmin ihmisyyden lainalaisuuksia. Pyrimme lempeään realismiin. Jokaiseen teemaan liittyy konkreettisia harjoituksia, joiden avulla peilaat omaa tilannettasi. Vähitellen menet syvemmälle itsetuntemukseen. Pyrimme myös integroimaan muutosta arkeen konkreettisin arkeen liittyvin käytännöin.

Verkko-opintoja voit tehdä silloin kun sinulle sopii ja palata niiden ääreen niin usein kuin haluat. Moduulien järjestys on tarkoin harkittu ja ne on pilkottu sinulle helposti omaksuttaviksi kokonaisuuksiksi, jotka pystyt opiskelemaan oman arkesi ohella. Uusi moduuli avautuu (keskimäärin) kahden viikon välein, mutta sinä voit toki edetä joustavasti itsellesi sopivassa tahdissa. Koulutusmateriaali on käytössäsi 18 kuukautta. Moduuleja on yhteensä 21. Luentoja ja ääninauhoja on yhteensä noin 24 tuntia ja tehtäviä 50-60.

Itsetuntemusakatemia on 9 kuukauden koulutus- ja valmennuskokonaisuus. Syvempi itsetuntemus on perusta, jonka varassa on helpompi elää. Verkkomateriaalit tuovat valmennusprosessiin joustoa ja mahdollisuuden räätälöidä aikataulua sinulle sopivaksi.

AIEMMIN OSALLISTUNEIDEN KOKEMUKSIA


Milla Kokko, HEI Schools, toimitusjohtaja & osakas.

Minulle oli tärkeää, että lähestymisessä oli kyllin vahva tieteellinen pohja. Jotain, mille rakentaa. Avata ensin ymmärrystä, tiedollista avaruutta, saada asioille ja käsitteille nimet ja sitten uskaltaa sukeltaa omakohtaisesti. Matka oli ihana ja ihan älyttömän kiinnostava ja onneksi se jatkuu edelleen <3 

Viisi tärkeintä asiaa, jotka Itsetuntemusakatemiasta sain:

I. Ymmärsin mikä on defenssi. Miten ne toimivat. Ja että niitä on erinomaisen hankala havaita. Että ne suojaavat meitä, että niillä on tärkeä tehtävä. Ja että jossain vaiheessa elämää ne eivät ehkä enää silti ole tarkoituksenmukaisia.

II. Oivalsin, ettei tunteille tarvitse - eikä voi - tehdä yhtään mitään. Ei YHTÄÄN mitään. Ne vain ovat. Tulevat, tuntuvat ja sitten menevät. Tunteita voi TUNTEA. Mutta ihan oikeasti niille ei tarvitse tehdä mitään. Ei tarvitse yrittää päästä niistä eroon tai toimia niiden herättämien impulssien mukaan.  

III. Tajusin että liike jatkuu koko ajan. Ettei olekaan tarkoitus (tai ylipäätään mitenkään mahdollista) pysähtyä onnellisuuden ja rauhan ja tasapainon kohtaan, vaan suostua liikkumaan ja liukumaan eri vaiheiden ja tarpeiden välillä: itsenäisyyden ja yhteyden, tunteiden ja järjen, turvallisen tulisijan ja kiihottavan seikkailun välillä. Surun ja ilon välillä, onnen ja tuskan välillä. Suostua tuohon liikkeeseen ja nähdä kipu, pettymys, suru, viha tai jopa kateus ja raivo ihan yhtä oikeina ja kunnollisina tunteina kuin ne muutkin.  

IV. Koin että olen turvassa itseni kanssa, itsessäni. Että voin olla itse itselleni aikuinen, turvallinen syli, rauhoittava ja lämmin keinu. Että minulla on keinoja rauhoittaa itse itseni, löytää tila ja hengitys ja helpotus vaikean paikan tullen. Että saan toki tarvita muita, olla pieni ja heikko, mutta minulla on myös itselläni voimaa ja keinoja pitää itseni turvassa.  

V. Pystyin kohtaamaan yhden kaikista synkimmistä haavoistani, mustimmista kohdistani. Syyllisyyden, joka on kalvanut ruosteisen naulan lailla. Ja loppujen lopuksi syyllisyyden alta pohjattoman surun, jota en ollut ollut valmis kohtaamaan aiemmin. En riittävän vahva ottamaan sitä vastaan. Nyt se sai tulla. 

VI. Että kenties näiltä sijoiltani minun on mahdollista joskus havaita toisen ihmisen kipeä kohta (joka näyttäytyy pinnalle päin vaikkapa kovuutena tai aggressiivisuutena) tai vaihtaa omaa totuttua toimintatapaa (olla vaikkapa puolustatumatta vimmaisesti). Välillä se onnistuu.  

Kiitos rakas ja upea Keiju ja mieletön, ihana Laura, että sain olla ohjauksessanne. Että sain kulkea omaa kummallista ja välillä kipeää matkaani turvallisesti tuettuna, kepeällä otteella inspiroituna.  


Hanne Mikkonen, DI, tuoteturvallisuuspäällikkö

Viime vuoden vaihteessa tuskastuin jatkuvaan jumissa olemiseen. Olin aika pohjalla itseni kanssa. Tunsin olevani täysin hukassa niin teini-ikäisten lasten äitinä kuin parisuhdeasioissa. Kaipasin luottamusta elämään.

Koulutuksen myötä minulle selvisi, että kaksi minulle hyvin kipeää asiaa olivat perusluottamuksen puute ja ristiriitainen suhde vihan tunteeseen. Löysin koulutuksen aikana välineitä kummankin asian korjaamiseen. 

Tuntuu, että sain elämän. 

Näiden asioiden merkitystä ei voi ymmärtää, ennen kuin on löytänyt sen, mikä puuttui. Jälkeenpäin olen huomannut, ettei minulla ollut vuosikausiin ollut oikein luottamusta elämään. Minulla ei ollut ymmärrystä, minkälainen merkitys vihan tuntemisen kyvyllä voisi elämässäni olla tai mitä kyvyttömyys tuntea sitä oli aiheuttanut. Terve itseni hyväksymä ”viha” toi kykyä asettaa rajoja: näin minua saa kohdella ja näin ei. Uskallan nyt antaa tunteiden tulla ja vain olla — ettei niille aina tarvitse tehdä mitään. En enää puske tunteita alas, eikä tunnemöykkyjä pääse kasvamaan samalla tavalla kuin ennen. Tällä kaikella on ollut suora vaikutus ihmissuhteisiini. Työelämässä toki myös, mutta tärkeimpänä teini-ikäisen poikani ja minun suhde: kun pystyin sallimaan itselleni kaikkia tunteita, opin sallimaan niitä myös hänelle. Meidän välillä puhdistui tosi paljon. Tältä pohjalta meille alkoi rakentua uudestaan kadoksissa ollutta läsnäolevaa yhteyttä. En enää välttele vaikeita tilanteita hänen kanssaan. Parisuhteesta ymmärsin monta asiaa uudella tavalla. Tunnistin omia vaikeuksiani kohdata ja kuunnella toista. Aiemmin en oikein edes huomannut, mitä minulle vuorovaikutustilanteissa tapahtui. Nyt suhtaudun yhteyteen toisen kanssa avoimemmin: huomaan omat tunteeni aiempaa paremmin, erotan mikä on minun vastuullani ja mikä ei. Koen, että osaan kuunnella myös toista ja hänen asiaansa paremmin kuin ennen. Yhteys toisiin on muuttunut selkeämmäksi. Ymmärrän, että se, mitä minä käyn omassa sisimmässäni läpi, ei aina liity siihen, mitä toinen on tarkoittanut. Yhä harvemmin tarvitsee syyttää toisia siitä, että itsellä on paha mieli. Olen hämmästynyt, miten paljon oikeasti valoisammaksi elämä muuttuu kun saa tällaista ohjausta. Olen nyt kiitollinen, että asiat menivät vuosi sitten juurikin niin kuin menivät. Että kaikki meni sillä tavalla pieleen, että tuskastuin ja hain mukaan Itsetuntemusakatemiaan. Se käänne tuntui silloin kamalalta, mutta kipeässä tilanteessa tekemäni päätös osoittautui ihan parhaaksi! Kannatti investoida itseensä! Opin ja kasvoin paljon lyhyessä ajassa.


"Kun aloitin kurssin olin hukassa, elämässä ja itseni kanssa. Olin juuri eronnut ja kaipasin apua elämän suunnan ja itseni löytämisessä. Halusin oppia ymmärtämään itseäni paremmin.

Opin paljon tunteiden käsittelystä, niiden hyväksymisestä ja siitä, että ne ovat vain tunteita, jotka menevät ja tulevat. Harjoitukset anteeksiantamisesta ja negatiivisten tunteiden kohtaamisesta auttoivat minua, sillä opin kohtaamaan vaikeita tunteita ja antamaan niille luvan. Tehtävät, pohdinnat ja konkreettiset harjoitukset auttoivat minua vaikeana aikana kun tuntui, että kaikki mitä elämässäni oli ollut, parisuhteesta työhön ja asuinmaahan meni uusiksi eikä ollut mitään mistä pitää kiinni. Kurssi auttoi minua ymmärtämään ihmisyyttäni paremmin ja sallimaan tällainenkin hankalampi vaihe. Lähdin hakemaan ratkaisuja ja jonkinlaista kirkastumista ja selkeyttä, että tietäisin mitä haluan. Odotin selkeitä vastauksia, mutta suurin oppi oli ehkä kurssin loppupuolella se, että ei sellaista valoa tule, vaan tämä on elämä kaikessa keskeneräisyydessään. Jotkut asiat selkenevät ja aukeaa uusia kysymyksiä. Sitä tasapainon hakemista, jota ei kuitenkaan koskaan oikeasti voi saavuttaa. Sen hyväksymistä ja siitä nauttimista, elämästä juuri nyt.

Akateemisen koulutuksen omaavana itsekin arvostan suuresti Keijun tieteeseen perustuvaa analyysia ja teoriaa, joka sitten kuitenkin tuodaan hyvin käytännönläheiseksi pienten konkreettisten tekojen ja harjoitusten takia. Ja keskitytään vain muutamiin asioihin, koska jos haluaa muuttaa kaiken, ei muuta mitään.

Verkkotapaamiset Keijun kanssa olivat minulle hyvin tärkeitä. Ne aina selkeyttivät asioita ja auttoivat minua tekemään konkreettisia pieniä asioita ja muutoksia. Keijun ymmärtävä, hyväksyvä ja silti toista eteenpäin vievä ote ohjaamalla konkreettisiin pieniin tekoihin oli erittäin antoisa. Pidin myös paljon harjoituksista ja tehtävistä. Ne auttoivat viemään asioita konkreettiselle tasolle. Mielenkiintoista oli myös harjoitukset jotka tehtiin alussa ja lopussa ja nähdä konkreettisesti muutokset. Eniten pidin Keijun äänitteistä, joissa jo hänen rauhoittava äänensä auttoi minua paljon vaikeina hetkinä.

Koulutus vastasi odotuksiani, tai en oikein tiedä mitä odotin, mutta olen hyvin tyytyväinen. Tämä oli matka itseen ja kuten kirjoitin, valaistumista tai jotain yhtä oivallusta mikä pelastaa kaiken, ei löytynyt, mutta ymmärsin, että se onkin se pointti." Eeva 

"Koulutus on auttanut minua suunnattomasti. Se on auttanut porhaltamaan eteenpäin vaikeassa elämäntilanteessa. Olen oppinut katsomaan asioita eri kantilta ja päästämään helpommin irti. Olen saanut puhua auki solmuja, joista on ollut vaikea avautua (sic!). Olen pystynyt tekemään konkreettisia muutoksia jokapäiväiseen elämääni. Olen itsevarmempi ja rohkeampi. Ja ennenkaikkea olen oivaltanut mitä ovat ne asiat, joita todella haluan tehdä ja alkanut muuttamaan suuntaani niitä kohden. Mikä tarkoittaa sitä, että oloni on valoisampi ja kevyempi." Mia

"Ammattitaito oli ilmiselvää alusta asti. Tieteellisyys ja lähteiden laajuus olivat suuri osa. Keijun luennot ovat olleet ihanan inspiroivia, down to earth mutta silti todella tieteellisiä. Luennot tosi kivasti tuovat teorian käytäntöön ja helposti ymmärrettävään ja samaistuttavaan muotoon. Tehtävät laittavat hyvin miettimään asioita omasta elämästä. Meditaatiot myös auttoivat paljon. Parasta oli kyllä mentoroinnit Keijun kanssa - niissä pääsi niin paljon syvemmälle ja ne helpottivat itsen kuulemista paljon." Elsa 

"Mulle tämä koulutus on ollut tärkeää itseen tutustumista ja olen korjannut käsityksiä itsestäni ja tapoja toimia. Oman luonnollisen rytmin kunniottaminen, sen olen löytänyt. Ja olen myös löytänyt en vain uskallusta, vaan ymmärryksen, että on oikeastaan välttämätöntä seurata omaa kutsumustaan, että oikeasti elää omaa elämäänsä." Saara

KOULUTTAJAT
Keiju Vihreäsalo on sosiologi, tutkija ja kirjoittaja. Keiju on kirjoittanut narratiivisen tietokirjan rakkaudesta (Jotta voisin rakastaa — Rakkauden anatomia, Otava). Myös Keijun akateemiset tutkimukset luovat pohjan intiimielämän asiantuntijuudelle. Hänen tutkimuskohteitaan ovat olleet sukupuoli, seksuaalisuus, perhe, heteronormatiivisuus sekä perhe- ja seksuaalipolitiikka. Keiju on väitellyt vuonna 2009 ydinperheymmärryksen historiallisesta muotoutumisesta ja perhepolitiikkasta (Ydinperheen politiikka, Gaudeamus). Tällä hetkellä Keiju on post doc -tutkijana kahdessa hankkeessa tutkimuskohteenaan häpeä, synnyttäjän esineellistäminen ja synnytysväkivalta sekä päihdenuorten eriarvoisuuden ja ulkopuolisuuden rakentumista palvelujärjestelmissä.

Keijun tulokulma itsetuntemukseen on sekä käytännöllinen että teoreettinen. Vuosien työ kouluttajana on ollut aitiopaikka havainnoida ihmisyyttä. Kun omat tunteet ja tarpeet ovat näkymättömiä, on hyvin vaikea kuulla itseään tai kohdata toisia. Monet ihmiset ovat myös eksyneet henkisyyteen ja irrallaan ihmisyydestään. Kouluttajana Keiju korostaa ihmisyyttä, läsnäoloa ja tasapainoa, joka näkyy toimintakykynä.

Keiju Vihreäsalo 

valtiotieteiden tohtori, kouluttaja ja kirjoittaja

OPETUSFILOSOFIA


PEDAGOGINEN LÄHESTYMISTAPA  

Prosessissa yhdistyy tutkimustieto sekä tietoisuustaidot. Tulokulma on valmennuksellinen, eli tieto ja harjoitukset palvelevat muutosta, jonka voit ohjauksen ja tuen avulla aikaansaada itse.

Jokaisessa moduulissa on luento tai useampi (keskimäärin 20-60 minuuttia kukin), jossa asetetaan käsiteltävä teema kehyksiin, joiden sisällä sinun on helpompi katsella suurempaa kokonaisuutta käytännöllisesti ja itsesi kannalta. Luennoilla hyödynnetään viimeisimpiä ihmisyyden ja vuorovaikutuksen alueella tehtyä tutkimusta laajasti, mutta arkikielisesti ja käytännöllisesti. Huomio on sinun muutoksessasi ja sinun itsesuhteessasi, ei teoreettisessa keskustelussa. Materiaalit on työstetty helposti ymmärrettävään pedagogiseen muotoon. Olennainen osa valmennuskokonaisuutta on muutoksen käytäntöönviemisessä. 

Painotamme oman prosessin läpikäymistä. Ilman omaa prosessiasi ja käytännöllistä omassa elämässä tehtäviä muutoksia saatat kyllä tehdä hienoja oivalluksia, mutta muutos jää hetkelliseksi ja pinnalliseksi. Harjoitusten ja ohjauksen avulla pääset tarkastelemaan itseäsi ja elämääsi uteliaasti, lempeästi, tinkimättömästi, turvallisesti ja omassa tahdissasi.

MITÄ KOULUTUS ANTAA SINULLE?


Itsetuntemusakatemia saat selkeyttä suhteessa a) itseen, b) toisen kohtaamisen taitoja ja c) toimintakykyä, selkeyttä ja rohkeutta moninaisiin elämän osa-alueisiin.

Itsetuntemus

Itsen kohtaaminen

 • Opettelet tunnistamaan vanhoja toimintamalleja ja tunnekaavoja sekä poikkeamaan niistä.
 • Häpeän voima vähenee sen tunnistamisen ja hyväksymisen kautta ja siksi eksyt harvemmin epäselvyyden ja eksyneisyyden tunteisiin. Näin tunnet rajasi.
 • Odotuksesi itseäsi kohtaan ovat realistisemmat.
 • Opit tunnistamaan omat taipumuksesi ajatutua puolustus- ja hyökkäystilaan sekä taitoa tyynnyttää itseäsi tilanteissa, jotka aiemmin karkasivat käsistäsi.
 • Olet selkeämpi, joustavampi ja jämäkämpi sekä rohkeampi ja kyvykkäämpi tunnistamaan ja kommunikoimaan omia tunteitasi ja tarpeitasi.

Toisen kohtaaminen

 • Näet toiset ihmiset ja maailman tarkemmin: toisen kanssa kommunikointi ja toisen kohtaaminen on mutkattomampaa.
 • Opit tunnistamaan rajasi helpommin ja sietämään rajojen asettamiseen liittyviä tunteita sekä neuvottelemaan niitä.
 • Selviät haasteellisista tilanteista aiempaa kevyemmin ja taitavammin.
 • Kommunikaatiotaitosi täsmentyvät informaation vaihtamisesta kohtaamisen dialogiin: Olet myötätuntoisempi sekä itseäsi että toisia kohtaan.  
 • Odotuksesi ihmissuhteiden vuorovaikutustilanteissa ovat realistisemmat. Draama vähenee.

Suhde maailmaan ympärilläsi  

 • Olet toimintakykyisempi, vaikka pelottaisi ja jännittäisi
 • Sinulla on riittävä rohkeus kommunikoida itseäsi omien arvojesi pohjalta
 • Tiedät, miten haluat käyttääa aikaasi
 • Olet kyvykkäämpi erottamaan, mitkä asiat ovat vaikutuspiirissäsi ja mitkä eivät
 • Uskallat laajentaa mukavuusaluettasi silloin, kun siihen on tarve
 • Suhteesi elämään muuttuu levollisemmaksi ja siedät paremmin keskeneräisyyttä ja epätäydellisyyttä

HINTA


Hinta

1497€ kerralla maksettuna tai

189€/kk 9 kuukauden ajan.

Hinta sisältää:

 • Itsetuntemusakatemia verkko-opinnot
HAE MUKAAN  TÄSTÄ

JÄIKÖ JOKIN VIELÄ ASKARRUTTAMAAN?


Vastaamme mielellämme sinua askarruttaviin kysymyksiin ja voimme yhdessä myös arvioida Itsetuntemusakatemian sopivuutta juuri sinulle. Jos sinulla on vielä kysyttävää tai haluaisit jutella kanssamme, niin voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info (at) himahappiness.com.

Huomioithan, että koulutuksemme ei korvaa terapiaa tai akuuttien psyykkisten ongelmien vaatimaa yksilöllistä tukea. Jos sinusta tuntuu, että elämänvoimasi ovat vähissä ja sinun on vaikea nähdä eteenpäin, tarvitset sinulle henkilökohtaisesti räätälöityä apua. Ei ole häpeällistä hakeutua apuun silloin kun on sen aika. Useimmilla meistä on tällainen tilanne ainakin kerran elämässä. Hae apua. Heti. Ota yhteys oman kotikuntasi terveysasemalle. Älä anna periksi, ennen kuin saat tukea.   

Itsetuntemus on selkeyttä.

info@himahappiness.com