onnellisuusakatemia

ITSETUNTEMUKSEN KOULUTUS


Löydä yhteys itseesi, selkeys elämäsi suunnasta ja rohkeus elää koko potentiaalillasi. 

Onnellisuusakatemia on henkilökohtainen kunkin osallistujan tilanteeseen yksilöllisesti räätälöity matka itsen äärelle. Itsetuntemuksen koulutuskokonaisuus sinulle, joka haluat kukoistaa. Sinulle, joka haluat elää koko potentiaaliasi. Koko sinua. Sekä suhteessa itseesi että suhteessa toisiin. Etsit syvempää itsetuntemusta, tunteaksesi itsesi varmemmaksi, rauhallisemmaksi ja tietääksesi mitä elämältä haluat. Haluat myös toimivat ja kannattelevat ihmissuhteet, joissa on avoin ja suora vuorovaikutus. Haluat myös tehdä työtä, jonka koet merkitykselliseksi.  

ONKO KOULUTUS TARKOITETTU SINULLE?
Tuntuuko, ettet elä omaa potentiaaliasi? 

Ehkä olet keskellä muutosta, ehkä sinulla on kaikki päällisin puolin hyvin. Mutta jokin puuttuu. Jokin ei ole kohdallaan. 

Oma elämä tuntuu hiukan vieraalta. Kuin olisi nyrjähtänyt sivuun omasta keskikohdastaan. Kuin kävelisi tienpiennarta, kun olisi mahdollisuus kävellä keskemmälläkin. 

Etsit merkityksellisyyden tunnetta. Sujuvuutta, tarkoitusta. Ehkä etsit omaa voimaasi, rohkeuttasi ja uskallusta olla oma itsesi. Mitä ikinä se onkin.

Ehkä etsit nimenomaan omaa itseäsi tietääksesi, mikä olisi juuri sinulle merkityksellistä, tarkoituksellista. Että saisit elää todeksi omaa itseäsi, omaa voimaasi, rohkeuttasi. Että hankalinakin hetkinä sinulla säilyisi luottamus elämään ja kaiken tarkoituksenmukaisuuteen. 

Ettet pelkäisi hankalia hetkiä, ettet pelkäisi mitään sinussa. 

Silloin voisit rohkeammin seurata omaa totuuttasi ja toteuttaa sinun unelmiasi. Olivat ne sitten aivan pieniä ja arkisia tai todella suuria ja taivaita kurottelevia.  


Silloin voisit rohkeammin kohdata myös toisen. Osaisit kertoa, kuka sinä olet, minkälaisia tarpeita ja toiveita sinulla on. Miltä sinusta tuntuu. Osaisit myös kuunnella sitä toista, nähdä hänen kauneutensa ja inhimillisyytensä. Aivan kuten omasikin.  

Osaisit kohdata itsesi, toisen ja maailman pelkäämättä mitään niistä.

Koulutuksemme on sinulle, joka etsit onnellisuutta, mutta et pelkää elää kokonaista elämää. Et pelkää tutustua omiin tunteisiisi ja tarpeisiisi. Et pelkää olla kokonainen, uskallat kasvaa ehjemmäksi ja voimakkaammaksi itsesi paremmin tuntemalla. Tiedät, että sinusta on siihen.

Huomioithan, että koulutuksemme ei korvaa terapiaa tai akuuttien psyykkisten ongelmien vaatimaa yksilöllistä tukea. Jos sinusta tuntuu, että elämänvoimasi ovat vähissä ja sinun on vaikea nähdä eteenpäin, tarvitset sinulle henkilökohtaisesti räätälöityä apua. (Ei ole häpeällistä hakeutua apuun silloin kun on sen aika. Useimmilla meistä on tällainen tilanne ainakin kerran elämässä. Hae apua. Heti.) Ota yhteys oman kotikuntasi terveysasemalle. Älä anna periksi, ennen kuin saat tukea. Tähän koulutukseen olet tervetullut heti, kun sinun voimasi eivät kulu ainoastaan välittömään selviytymiseen. 

FILOSOFIAMME
ONNELLISUUS 

Mitä on onnellisuus? 

Meille se on kykyä elää kokonaista elämää. Ilon ja euforian tunteet ovat vain yksi osa elämää. Toinen osa ovat pettymykset ja vastoinkäymiset, surut ja murheet. Elämä on valon ja varjon leikkiä. Kumpikin on yhtä totta. Onnellisuus on tasapainoa ääripäiden välillä. Se on sitä, että koko elämän kirjo tuntuu elettävältä, jopa tarkoituksenmukaiselta. 

Onnellisuutta on kyky palautua hyvinvoinnin ja tyyneyden tilaan myrskyjen jälkeen. Onnellisuus on kokonaisvaltaista kokemusta hyvästä elämästä – ei ainoastaan jatkuvaa iloa ja kuplintaa.  

Onnellisuus on taitoa, kykyä ja rohkeutta elää omaa elämäänsä ja sietää kaikkia omia tunteitaan. Myös niitä vaikeita. Se on pelottomuutta kasvun edessä, päättäväisyyttä etsiä epäolennaisesta kaikkein merkityksellisin. Se on rohkeutta olla sellainen kuin on, kuunnella itseään, puhua omaa totuuttaan ja kohdata toiset tuosta rohkeudesta käsin lämpimästi ja hyväksyen. Se on rohkeutta toteuttaa unelmiaan ja liikkua omia päämääriään kohti. 

Onnellisuus on rehellisyyttä itselle, toisille ja maailmalle. 

KOHTAAMINEN 

Koulutuksen avainsana on kohtaaminen: itsen, toisen ja maailman kohtaaminen. Työskentelemme etenkin itsen kohtaamisen kanssa, sillä sinun todellisuutesi rakentuu sinun kauttasi. Myös kohtaamiset toisten ja maailman kanssa. Kun uskallat kohdata itsesi sellaisena kuin olet, osaat kohdata myös muita – sellaisina kuin he ovat. Toista et voi muuttaa, mutta itseesi voit vaikuttaa. Ohjaamme itsetuntemukseen. Itsetuntemus on itsensä kohtaamista. Kohtaamalla itsesi, pystyt kohtaamaan myös toisia ihmisiä. Näin rakennat kestäviä, turvallisia ja lämpimiä ihmissuhteita niin läheisissä suhteissasi kuin myös työssäsi. Itsetuntemuksen kautta syntyy tila olla dialogisessa ja aidosti kohtaavassa vuorovaikutuksessa elämäsi tärkeiden ihmisten kanssa. 

OPETUSFILOSOFIA 

Koulutuksemme perustuu kehittämäämme MUUTOS -prosessiin, joka on todistetusti toimiva menetelmä onnellisuuden ja elämänlaadun lisäämiseksi omassa elämässä. 

Prosessissa yhdistyy akateeminen tutkimus – ennen kaikkea psykologia, positiivinen psykologia ja neurotieteet -- sekä tietoisuustaidot. 

Positiivisen psykologian kautta vahvistamme kukoistusta: elinvoimaisuutta, merkityksellisyyden tunnetta, myönteisyyttä ja selkeyttä päämäärien asettamisessa ja saavuttamisessa. Mutta positiivinen psykologia ei riitä. 

Meillä kaikilla on lapsuudestamme ja aiemmista kokemuksistamme rakenteita, jotka jarruttavat hyvinvointiamme. Vaikka lisäisimme positiivisuuden määrää elämässämme, emme pääse kovinkaan pitkälle eteenpäin, jos jarru on päällä. Tästä syystä hyödynnämme kokonaisvaltaisesti akateemista tutkimustietoa mielen ja kehon lukoista. Psykologiaa, terapeuttista tietoa sekä uusimpia neurotieteellisiä tutkimuksia. 

Tutustumalla pelkoihimme ja kasvattamalla turvallisuuden tunnetta laajennamme olemassaolollesi suuremman tilan. Näin sinun tunteesi ja tarpeesi mahtuvat sinun elämääsi paremmin. 

Tietoisuustaidot esimerkiksi mindfulness-tekniikat ovat alun alkaen itäistä viisautta. Niiden kautta koulutusmateriaaleissa kohtaavat länsimainen empiiriseen todennettavuuteen perustuva tiede muinaiseen aasialaiseen holistiseen viisauteen. 

Kumpikin tapa tarkastella ihmistä, olemista ja onnellisuutta palaa hieman eri kautta kokonaisvaltaiseen näkemykseen hyvinvoinnista: keho ja mieli ovat yhtä. Emme voi muuttaa mieltä kehoon vaikuttamatta, emme kehoa ottamatta mieltä muutoksen ja tasapainon osatekijäksi. 

Koulutuksen painopiste on itsen ja toisen kohtaamisessa, ihmisyyden kysymyksissä. Sinun itsesuhteesi kirkastuessa ja itseesi kohdistuvan rehellisen lempeyden lisääntyessä kykysi kohdata rakkaimpiasi avoimesti ja kannattelevassa vuorovaikutuksessa kasvaa. 

Käymme myös elämänhallinnan rajoilla: siellä, missä on hyväksi ymmärtää omien vaikutusmahdollisuuksien rajallisuus. Yksi omaa olemassaoloamme jatkuvasti ravisteleva tosiasia on se, että elämä on hallitsematonta. 

Emme ohjaa mihinkään maailmankatsomukseen, sen sijaan nostamme esiin kysymyksen siitä, miten voisit löytää elämän hallitsemattomuuteen levollisen näkökulman? Elämän pelottava arvaamattomuus ja hurmaava taianomaisuus ovat saman asian kaksi eri puolta. On koko joukko asioita, jotka eivät ole millään tavalla hallinnassamme. Elämä yllättää jatkuvasti. Muutos on pysyvää, tauotonta. Mitä paremmat välineet sinulla on elää tämän arvaamattomuuden kanssa, sitä tyynempi olet. Emme opeta mitään tiettyä vakaumusta tai maailmankatsomusta, mutta kannustamme erottamaan asiat, joihin voit vaikuttaa niistä, joihin et voi vaikuttaa. 

Näihin asioihin, joihin et voi vaikuttaa, on hyvä löytää ajattelutapoja, jotka vahvistavat luottamustasi elämän kannattelevuuteen. Sillä ei ole väliä, mihin päätät uskoa ja miksi uskoasi nimität. Mutta voit paremmin, kun uskallat antautua elämälle tilanteissa, jossa kaikki tuntuu olevan hetken vaikutuspiirisi ulkopuolella. 

Meillä on kummallakin erilainen vakaumus: Lauralla syntymälahjana saatu luottamus kaiken tarkoituksenmukaisuuteen, Keijulla enemmän vanhastaan rationaalisen maailmankuvan pohjalta ja ristiriitojen kautta syntynyt päätös valita uskoa asioihin, jotka helpottavat elämää. Sinä voit valita oman tapasi etsiä luottamusta elämään. Valita, miten sinä haluat elämän kannattelevan sinua.  

Näin onnellisuutesi elementit ovat koossa: suhde sinuun, toisiin ja maailmaan. 

PEDAGOGINEN LÄHESTYMISTAPA 

Materiaalit on työstetty helposti ymmärrettävään pedagogiseen muotoon. Koulutukseen osallistuakseen ei tarvitse osata ajatella kuin tiedemies. Tiede on materiaalien taustalla arkisessa asussa. Opetustapamme on lämmin ja maanläheinen, humoristinen, kuvaileva – käytämme paljon esimerkkejä tehdäksemme oivalluksen saamisen mahdollisimman helpoksi. Koulutuksen palautteen kautta todennettu tehokkuus perustuu paitsi suureen määrään tietoa, myös pragmaattiseen lähestymistapaamme. Muutos, uudet ajatukset ja tavat, täytyy viedä omaan arkeen. Muuten ei synny muutosta. Muutos syntyy enemmän tekemällä, uuden olemisen tavan sisäistämällä ja vähemmän ajattelemalla. Tästä syystä koulutukseen sisältyy runsaasti harjoituksia. 

Harjoitukset on luotu tunnistamalla muutosprosessin kipukohtia ja löytämällä muutoksen pullonkauloihin sopivimmat tehtävät ja rutiinit. Näin muutoksesi ei jää ainoastaan teoreettiseksi vaan tulee aidosti vaikuttavaksi sinun elämässäsi.  

Onnellisuusakatemia pohjautuu vuosien aikana kehittämäämme MUUTOS -prosessiin.

VALMISTAAKO KOULUTUS UUTEEN AMMATTIIN? 

Koulutuksen pääasiallinen tarkoitus on keskittyä sinuun itseesi. Me uskomme, että muutoksesi ei välttämättä edellytä ammatinvaihtoa. Voit vaihtaa kuutosvaihteen päälle siellä missä jo vaikutat, siellä missä sinulla jo on osaamista, siellä missä sinulla jo on visionäärisiä näkemyksiä, missä sinulla on jo edellytykset toimia. Koulutuksiimme osallistuu paljon ihmisiä, joilla on ammatillinen kriisi. Työ, vaikka se olisi ollut alun perin unelmienkin työ, ei ole vastannut odotuksia ja merkityksellisyyden tunne on kadonnut. Toisinaan koulutuksemme on auttanut löytämään merkityksellisyydentunteen nykyisestä ammatista, toisinaan taas antanut rohkeuden aloittaa jotain uutta. Kun sisäinen selkeys lisääntyy, tiedät, miksi merkityksellisyyden tunne on kadonnut ja mihin suuntaan sinun tulee lähteä. Tavoitteemme on, että löydät merkityksellisyyden tunteen. Se on yksi suurimpia elämän mielekkyyttä ja voimaa ylläpitävä asia. 

Saat täyden työkalupakin kohdata muut ihmiset ja maailman itsestäsi tinkimättä ja rohkeutta toteuttaa suuriakin unelmiasi. Mikäli haaveilet henkisen valmentajan työstä, antaa tämä koulutus erityisen hyvän pohjan sille. Henkisen valmentajan koulutuksessamme etusijalla hakuprosessissa ovat HIMA Wisdom Practitioner -koulutuksesta ja Onnellisuusakatemiasta valmistuneet. Valmiille valmentajille ja muille ihmissuhdetyötä tekeville koulutus tuo syvyyttä ihmisten kohtaamiseen sekä antaa uusia ja innovatiivisia työkaluja omaan työhön. Koulutuksen käytyäsi saat todistuksen sen suorittamisesta. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ


Onnellisuusakatemia kestää 9 kuukautta ja koostuu seuraavista osa-alueista

Henkilökohtaiset mentoroinnit 1 x 1,5 kk

Jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen mentorin, jota tapaa verkossa kasvotusten tai puhelimitse kerran kuukaudessa. Mentori on ammattitaitoinen sertifioitu henkinen valmentaja ja hän on sinun tukenasi koko koulutuksen ajan. Voit olla häneen yhteydessä sähköpostitse tapaamistenne välissä. 

Henkilökohtainen tuki juuri sinun tilanteeseesi on todella tärkeä osa muutosprosessia.

Ryhmäworkshopit 2 x kk Lauran ja Keijun kanssa

Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi järjestämme kahdesti kuukaudessa ryhmäworkshopin verkossa, joissa teemme harjoituksia, voit kysyä kysymyksiä ja saada tukea samanhenkisiltä ihmisiltä, jotka käyvät koulutusta kanssasi samaan aikaan. 

Ryhmätapaamiset pitää aina Laura tai Keiju. 

Verkko-opinnot

Verkkoalustaltamme löydät niin koulutuksen itsenäiset harjoitukset kuin asiasisältöiset luennot. 

Kattavan verkko-opetusmateriaalimme myötä tulet saamaan paljon oivalluksia itsestäsi ja elämästäsi ja opit integroimaan MUUTOS -prosessin omaan elämääsi. 

Verkko-opintoja voit tehdä silloin kun sinulle sopii ja palata niiden ääreen niin usein kuin haluat.

Suljettu keskustelualue

Yksi tämän koulutuksen voimavaroista on samanhenkisten ihmisten tuleminen yhteen ja muutoksen luominen yhdessä. 

Sinun prosessisi on sinun omasi. Henkilökohtainen. Mutta sinun ei tarvitse käydä tätä koulutusta yksin. Tuemme toinen toisiamme. Kasvamme yhdessä kohti täyttä potentiaalia. 

Voit käyttää ryhmän tukea juuri sen verran kuin sinusta tuntuu mukavalta. 


Seurava koulutus alkaa 14.1.2019


AIEMMIN OSALLISTUNEIDEN KOKEMUKSIA


"Tän koulutuksen suurin anti mulle on ollut rohkeuden löytyminen toimia haluamallani tavalla omassa elämässä. Koulutus on ollut tosi kokonaisvaltainen kokemus. " Tuuli 


"Koulutus on auttanut minua suunnattomasti. Se on auttanut minua porhaltamaan eteenpäin vaikeassa elämäntilanteessa. Olen oppinut katsomaan asioita eri kantilta ja päästämään helpommin irti. Olen saanut puhua auki solmuja, joista on ollut vaikea avautua (sic!). Olen pystynyt tekemään konkreettisia muutoksia jokapäiväiseen elämääni. Olen itsevarmempi ja rohkeampi. Ja ennenkaikkea olen oivaltanut mitä ovat ne asiat, joita todella haluan tehdä ja alkanut muuttamaan suuntaani niitä kohden. Mikä tarkoittaa sitä, että oloni on valoisampi ja kevyempi." Mia


"Koulutus on muuttanut asennettani elämään entistä positiivisemmaksi ja sitä kautta elämäni on muuttunut onnellisemmaksi. Halusin tutustua itseeni paremmin ja oppia hyväksymään löytämäni ominaisuudet itsessäni. Sen tein. Matkan ansiosta. Pysäytitte minut miettimään asioita kiireisen elämän keskellä. Hidastin tahtia ja tässä olen. Lähempänä oman HIMAni ääntä kuin koskaan." Krista

MEISTÄ
Keiju Vihreäsalo ja Laura Janger-Laitio ovat menestyneen hyvän elämän konsepti HIMA Happinessin ja Onnellisuusakatemian perustajia.  

Keiju on myös äiti, valtiotieteiden tohtori, kouluttaja ja kirjailija. Laura on lisäksi äiti, toimintaterapeutti, kouluttaja ja henkinen valmentaja.  

Keiju ja Laura auttavat naisia ja miehiä, jotka haluavat löytää yhteyden itseensä ja elää elämäänsä täydellä potentiaalillaan. He myös kouluttavat henkisiä valmentajia ja mentoroivat yrittäjiä, jotka haluavat menestyä tekemällä työtään sydämestään käsin. Keijulla ja Lauralla on pitkä kokemus hyvinvoinnin ammattilaisina ja tuhannet ihmiset ovat saaneet apua heidän työstään. Laura tunnetaan myös valmentajien valmentajana.  

Naiset ovat luoneet useita koulutuksia mm. Sydämen polku -verkkovalmennuksen, Särkymisen siunaus -verkkovalmennuksen, HIMAn joogaopettajakoulutukset, HIMAn henkisen valmentajan koulutuksen ja Onnellisuusakatemian. He kirjoittavat Hidasta Elämää –sivustolla ja heidät on vuosien varrella nähty monissa eri medioissa. Keijun viimeisin kirja "Jotta voisin rakastaa" on julkaistu syksyllä 2018.  

Keiju ja Laura ovat jo vuosien ajan keskittyneet hyvinvoinnin ja onnellisuuden ehtoihin ja mahdollisuuksiin auttaa ihmisiä ottamaan askelia kohti haluamaansa muutosta.

Onnellisuusakatemia on rakennettu yhdistämällä parhaat palat kouluttajien koko kokemus- ja tietopohjasta sinun onnellisuutesi hyväksi.  

Keijun tutkijatausta on antanut erinomaiset edellytykset katsoa oivaltavasti ja laajasti muutosilmiötä ja sen edellytyksiä. Ilmiöiden tarkka ja kriittinen tarkastelu on lähtökohta sille, että emme jauha tyhjiä sanoja.  

Lauran kokemus toimintaterapeuttina sekä kyky muuttaa teoreettinen tieto valmennuskäytännöiksi ja -työkaluiksi on luonut pragmaattisen tulokulman monitahoiseen ilmiöön.  

Kun tähän yhdistää kummankin kokemus- ja tietopohjan valmentamisesta, kouluttamisesta, ryhmien ja yksilöiden ohjaamisesta, yrittämisestä sekä kyvyn opettaa lämpimästi ja mukaansatempaavalla ja ymmärrettävällä tavalla, on lopputuloksena korkeatasoinen koulutus.  

Keiju Vihreäsalo 

valtiotieteiden tohtori, kouluttaja ja kirjoittaja

Laura Janger-Laitio

toimintaterapeutti (AMK), kouluttaja, henkinen valmentaja

HINTA JA HAKUOHJEET


Koulutus maksaa 2900-3300 euroa riippuen maksusuunnitelmasta, jonka valitset. Voit maksaa koulutuksen 1 tai 4 erässä. 

Täyttäessäsi koulutushakemuksen pääset valitsemaan sinulle sopivan maksuaikataulun.

HAE MUKAAN HAKEMUKSELLA:

Meille on hyvin tärkeää, että otamme koulutukseemme vain henkilöitä, jotka voivat saada suuren hyödyn siitä. Se on niin sinun kuin meidänkin etumme.  

Haluamme tutustua sinuun mahdollisimman hyvin, jotta osaamme rehellisesti arvioida koulutuksemme sopivuutta juuri sinulle. Siksi koulutukseemme haetaan hakemuksella. Täytä hakemus klikkaamalla alla olevaa linkkiä. kun olet varma, että haluat osallistua.  

JOS SINULLA VIELÄ ON KYSYMYKSIÄ, NIIN VARAA AIKA LÖYDÄ SELKEYS -SESSIOON

Löydä selkeys -sessio on kahden keskinen keskustelu, jossa voit kysyä meiltä mieltä askarruttavia kysymyksiä koulutuksesta. Yhdessä arvioimme Onnellisuusakatemian sopivuutta sinulle. Löydä selkeys -sessioon osallistuminen ei vielä velvoita sinua mihinkään. 

JÄIKÖ JOKIN VIELÄ ASKARRUTTAMAAN, MUTTA LÖYDÄ SELKEYS -SESSIOON OSALLISTUMINEN TUNTUU VAIVALLOISELTA?


Me todella mielellämme juttelemme kanssasi ihan kahden kesken ja vastaamme sinua askarruttaviin kysymyksiin, mutta ymmärrämme mikäli sinusta tuntuu mukavammalta saada vastauksia anonyymisti. Olemme tähän keränneet vastauksia kysymyksiin, joita koulutukseemme hakeutuvat yleisimmin pohtivat (Jos et löydä vastausta omaan kysymykseesi, voit myös laittaa meille sähköpostia osoitteeseen info (at) himahappiness.com) :

Voinko oikeasti sijoittaa suuren summan rahaa ihan vain itseeni? 

Moni pohtii voiko sijoittaa ihan vain itseensä. Osallistua nyt koulutukseen, josta ei saa uutta sertifikaattia mihinkään ammattiin. Ihan vain oman onnellisuuden vuoksi. Mitä muutkin siitä ajattelisivat. Eikö se nyt ole vähän itsekästä ja suurien summien hukkaan heittämistä. 

Laita hetkiseksi silmät kiinni ja kuvittele sitä hetkeä, kun sinä olet löytänyt taas merkityksellisyyden tunteen elämässäsi, olet alkanut tekemään valintoja, jotka tuntuvat ja näyttävät sinulle, tiedät kuka sinä olet ja mitä sinä haluat. 

Nyt vastaa ihan rauhassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miltä sinusta tuntuu kun elät itsesi näköistä elämää ja olet uskaltanut kohdata itsesi? 
  • Miten tämä sinun sisäinen muutoksesi vaikuttaa läheisiisi? 
  • Miten elämänlaatusi on muuttunut? 
  • Minkäarvoista tämä muutos sinulle on? 


Itseensä tutustumisella on merkillinen käänteisvaikutus: mitä rehellisemmin tutustut itseesi, mitä lempeämmin suhtaudut itseesi, mitä perustavammin ymmärrät oman inhimillisyytesi ja haavoituvuutesi – sitä rehellisempi, lempeämpi ja ymmärtäväisempi olet toisten inhimillisyyttä ja haavoittuvuutta kohtaan.  

Kasvun hienoimpia asioita on ymmärrys siitä, että voit ottaa vastuun ennen kaikkea itsestäsi. Voit vaikuttaa ennen kaikkea itseesi. Voit muuttaa lähinnä itseäsi. Tämä syvä ymmärrys vastuustasi sinua kohtaan auttaa sinua ymmärtämään, mitä voit pyytää muilta. Erotat paremmin sinun ja toisten välisen rajan, sinun ja maailman välisen rajan. Siksi sinun on helpompi tuulimyllyjä vastaan taistelemisen sijaan keskittyä vaikuttamaan niihin asioihin, jotka ovat vaikutuspiirissäsi.  

Muutoksesi vaikuttaa sinun ja läheistesi välisiin suhteisiin – positiivisesti. Muutoksen ydin on siinä, että itsetuntemuksesi ja lempeytesi lisääntymisen myötä et kuvittele, että muut ratkaisisivat ongelmasi tai täyttäisivät sinut rakkaudellaan. Kukaan ei pysty ratkaisemaan ongelmiasi tai täyttämään sinua rakkaudella, jollet sinä tee sitä itse. Sen sijaan, sinun rinnallasi tuntuu hyvältä seistä, koska tunnistat missä sinä loput ja toinen ihminen alkaa. Osaat myös seistä toisen ihmisen rinnalla, sillä syvä ymmärryksesi ihmisen inhimillisyyttä kohtaan tekee sinulle helpommaksi olla tukena ja turvana, kun sinua tarvitaan.  

Toisaalta saatat oppia vetämään rajoja uudella tavalla ja elämästäsi saattaa jäädä pois suhteita, jotka eivät ole tehneet sinulle hyvää.

Sinun sisäinen muutoksesi ei siis ole vain omaan napaan tuijottamista vaan se vaikuttaa lisäksesi positiivisesti ihmisiin lähelläsi.  

Pitämällä huolta itsestäsi ja omasta onnellisuudestasi olet kuin majakka, joka levittää valoa siellä missä ikinä kuljetkin. Ja se, on korvaamattoman arvokasta. 

Voitko siis sijoittaa itseesi ja omaan onnellisuuteesi? Mielestämme, ehdottomasti. Eikö se ole melkeinpä meidän jokaisen velvollisuus?

Uskallanko tulla? Mahtaako olla oikea aika tälle?

Uskallat. On. Mikäli olet lukenut tänne asti ja tunnet, että nyt on aika ottaa oman elämän ohjakset käsiin – nyt on oikea hetki.  

Jos nyt sydämessäsi tiedät, että KYLLÄ, minä tarvitsen tukea, jotta muutokseni oikeasti mahdollistuu ja olen enemmän kuin valmis muutokseen, niin silloin uskallat ilman muuta. 

Kun siirrät päätöksentekoa myöhemmäksi jokin asian suhteen, jonka sydämessäsi tunnistat oikeaksi, nostavat ne samat pelot päätään, jotka ovat saaneet sinut tähänkin saakka jäämään mukavuusalueellesi ja helposti peräännyt tälläkin kertaa. 

Jotta muutos pääsisi elämässäsi tapahtumaan, pitää sinun toimia eri tavoin kuin ennen. Entäpä jos nyt sanoisitkin KYLLÄ itsellesi ja elämälle, jota haluat. Juuri nyt. Ei huomenna. Ei ensi viikolla. Ei sitten kun sinulla on enemmän rahaa, enemmän aikaa. Ei sitten kun olet saavuttanut sen tai tän. Se SITKU hetki ei ehkä koskaan tule. Entäpä jos sanoisit heipat SITKU elämälle NYT ja alkaisit tästä hetkestä alkaen tehdä valintoja, jotka tuntuvat sinusta oikeilta. 

Jos nyt sanot ei itsellesi ja jäät siihen missä olet, niin miten sinä voit kahden tai viiden vuoden kuluttua? Oletko onnellinen? Miltä sinä näytät? Miltä elämäsi näyttää? 

Usein sanomme itsellemme haluamimme asioiden kohdalla, että minun pitää vielä hetki miettiä. Mitä erityisesti sinun pitää asian suhteen vielä miettiä? Jos oikeasti haluat mukaan, haluat löytää yhteyden itseesi, selkeyden siitä mitä elämältäsi haluat ja rohkeuden elää itsesi näköistä elämää, niin miksi et soisi sitä itsellesi? Jos se tarkoittaa, että joudut lainaamaan vähän rahaa esimerkiksi puolisoltasi tai äidiltäsi, niin lainaa. Jos se tarkoittaa, että joudut järjestelemään ajankäyttöäsi, niin järjestele. Jos se tarkoittaa, että et kehtaisi kertoa asiasta sukulaisillesi ja kollegoillesi, niin älä kerro. Kunhan et näiden asioiden vuoksi sano itsellesi ei.

Me kaikki ansaitsemme elämän, joka tuntuu hyvälle. Jossa on tilaa omille tarpeillemme, unelmillemme ja niille ärsyttävillekin luonteenpiirteillemme, jotka haluaisimme lakaista maton alle. Elämän, jossa on tilaa kaikille tunteille ja itsen toteuttamiselle. Elämän, jossa on lupa olla sinä. Lupa olla onnellinen. 


Hae rohkeasti mukaan. nyt.

info@himahappiness.com

050 466 9808