onnellisuusakatemia
KENELLE

SINÄ OLET OMAN MAAILMASI NAPA. TUNNE ITSESI.


Selkeys, rohkeus, omassa itsessään olemisesta syntyvä voima. Tyyneys ja rauha, kyky erottaa mikä on omassa vallassa. Lämpö, myötätunto ja rakkaus – halu kohdata itsensä ja toinen.

HAE MUKAAN KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Itsetuntemusakatemia on 9 kuukauden koulutus, jossa keskitytään sinuun. Katselemaan omaa sisäistä maailmaa lämpimästi ja pelottomasti. Löytämään oma haavoittuvaisuus ja haavoittuvaisuudesta voimaa, kirkkautta ja rauhaa. Kun ei pelkää itseään, on vapaampi kohtaamaan, on vapaampi elämään.  

Itsetuntemusakatemia sopii sinulle, joka olet hiukan kyllästynyt epämääräiseen tyytymättömyyteen. Kulutat ehkä paljon aikaa ja energiaa tunteissa ja ajatuksissa vellomiseen. Haluat hyväksyä itsesi ja nauttia elämästä, jossa et ole koko ajan vastakkain itsesi kanssa. Haluat sisäistä rauhaa, mutta myös taitoa kohdata toisia ihmisiä avoimessa ja lämpimässä vuorovaikutuksessa. Rohkeutta ja selkeyttä olla suhteessa itseen, toisiin ja maailmaan. Et etsi koulutuksesta pelkkiä elämyksiä ja ryhmän tarjoamaa turvaa ja ystävyyttä, vaan haluat löytää voiman omasta itsestäsi. Haluaisit olla levollisemmin sinä.  

Akatemia kestää 9 kuukautta. Koulutuksen ydinsisältö toteutuu verkko-opetuksena. Lisäksi tapaat oman mentorisi 6 kertaa koulutuksen aikana. Sinulla on myös mahdollisuus kuukausittaiseen webinaariin.

HAE MUKAAN KOULUTUKSEEN

ONKO KOULUTUS TARKOITETTU SINULLE?
Keskitymme itsetuntemukseen. Teet oman muutoksesi uskaltamalla kokea omia tunteitasi ja tuntemuksiasi. Se on viisautesi ja voimasi perusta. Sen päälle synnytät selkeyden, rauhan ja sisäisen turvan, joka on sinun omaasi. Sen kanssa kestät tulevatkin myrskyt – sillä itsetuntemus (kuten ei mikään muukaan) ei synnytä kykyä kontrolloida ympäristöä ja ennaltaehkäistä vastoinkäymisiä. Kuvitteellisen kontrollin sijaan löydät itsestäsi uskalluksen olla elossa, vaikka elämä voi tulevaisuudessakin olla ihanan tai/ja pelottavan arvaamatonta. Selviät haasteellisista tilanteista taitavammin. Et tarvitse mustavalkoisia narratiiveja itsestäsi tai toisista.  

Itsetuntemusakatemiassa työskennellään huomioiden ihmisyys. Se tarkoittaa ihmisen anatomis-fysiologisten rakenteiden ymmärtämistä ja pyrkimystä oppia elämään niiden kanssa eikä niitä vastaan. Ihmisyyteen kuuluu monenlaiset tunteet, pelko, ja voimallinen halu olla turvassa. Emme kiellä niitä, emme yritä rajata niitä pois, emme kannusta olemaan vain jotain kohtaa itsessäsi. Vaikkapa vain rakkaudellinen, myötätuntoinen ja valoisa. Tarvitset myös kykyä tarvittaessa polkaista jalka maahan ja huutaa, että perkele. Ei käy. 

Oman ihmisyyden lainalaisuuksien huomioimisen kautta päästään elämään lempeämmin ja täydemmin omaa potentiaalia, koko ihmisyyttä. Sinun ei tarvitse olla täydellinen, sinun tarvitsee vain hyväksyä inhimillinen epätäydellisyytesi. Se on itsensä rakastamisen tärkein ainesosa. Näin voit tehdä rauhan itsesi kanssa. 

Työskentelet itsesi kanssa ja itsesi kautta, mutta huomioiden monet sidokset ihmisiin ympärilläsi. Menneisyydessä ja nyt. Tarvitsemme muita ja etsimme jatkuvasti tasapainoa sen suhteen, mikä olisi sopiva määrä minua ja mikä muita. Itsetuntemuksen tavoitteena ei ole omnipotenssi ja epärealistinen välinpitämättömyys muiden ihmisten suhteen. Sen sijaan ohjaamme etsimään jämäkkää joustavuutta, jossa voisit kohdata toiset menettämättä itseäsi. Se on tasapainoa itsen ja toisen välillä. Se on myös avoimen ja kestävän vuorovaikutuksen tukipilari. Merkityksellinen elementti kaikissa mahdollisissa ihmissuhteissa.

Jos olet valmis sitoutumaan itseesi ja ihmisyyteesi, tämä on sinun koulutuksesi.  
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ


Itsetuntemusakatemia kestää 9 kuukautta. Pidämme kesäloman heinäkuussa ja talviloman vuosittain 15.12.-15.1. Silloin ei ole mentorointeja eikä webinaareja, mutta halutessasi voit tehdä verkko-opintoja omaan tahtiin -- tai pitää ansaitsemaasi lomaa ja vähän hidastaa. Akatemia koostuu seuraavista osa-alueista:

Verkko-opinnot

Koulutuksen ydin on luennoissa ja itsenäisesti suoritettavissa harjoituksissa. Verkko-opinnot on suunniteltu niin, että otat tarvitsemasi askeleet järjestyksessä, joka vie kohti toivomaasi muutosta, rauhaa ja tasapainoa optimaalisimmin. Näin et ota turhia askeleita silloin, kun et vielä ole siihen valmis.

Verkko-opintoja voit tehdä silloin kun sinulle sopii ja palata niiden ääreen niin usein kuin haluat. Uusi moduuli avautuu aina kahden viikon välein. Moduuleja on yhteensä yli kaksikymmentä. Kussakin moduulissa on 1-4 luentoa sekä 1-4 tehtävää.

Mentorointi

Koulutuksen aikana pääset tapaamaan oman mentorisi 6 kertaa kasvotusten tai virtuaalisesti. Jokainen mentorointitapaaminen kestää tunnin (60min). 

Mentorointitapaamisen aikana saat mentorisi tuen juuri sinua askarruttavissa asioissa ja voit valmennuksellisessa kehyksessä käsitellä koulutuksen aikana nousseita solmukohtia prosessissasi.

Voit varata mentoroinitapaamisesi heti koulutuksen alettua mentoijasi valmennuskalenterista. 

Kuukausittainen webinaari

Kuukausittaisessa webinaarissa saat videotervehdyksen Keijulta ja/tai Lauralta. Käymme webinaareissa läpi kaikkia matkan varrella mieleesi nousevia kysymyksiä. Miksi, mitä, minkälainen? Entä, jos, sittenkin? 

Voit kysyä kysymyksiä ja saada vastauksia asioihin, jotka askarruttaat tai jumittavat.

Kuukausittainen webinaari toimii virtuaalisena tapaamisfoorumina, jossa me pääsemme auttamaan sinua missä tahansa, mihin tarvitset apua.

Tämä on 9 kuukauden syväluotaava koulutus, jossa sinulla on riittävä tila ja aika kestävän muutoksen syntymiseen. Emme halua antaa sinulle vain laastaria, vaan lempeämmän ja rehellisemmän itsesuhteen, jonka varassa on helpompi elää. Keskitymme syvempiin rakenteisiin, niihin syihin, jotka saisivat sinut eksymisen tunteen äärelle uudestaan ja uudestaan.  

Tiedämme mitkä ovat ne paikat, joissa ihminen jää jumiin muutosprosesissaan ja siksi olemme luoneet koulutuksen, jossa kaikki etenee tarkasti mietityssä järjestyksessä. Autamme sinua luomaan tilan muutoksellesi ja taidon vaalia sitä, mitä koulutuksen aikana itsestäsi löydät. 


MUUTOS-PROSESSI

Työskentely Itsetuntemusakatemiassa perustuu MUUTOS –prosessiin. Tämä tarkoittaa sitä, että Itsetuntemusakatemian työskentelyn eri vaiheissa huomioidaan seuraavat osa-alueet:  

1 Tila. Kaikki muutos tarvitsee tilaa, hyvä elämä tarvitsee tilaa. Tukahtuneessa tilassa stressaannumme, ahdistumme, menemme paniikin reunoille. Voidakseen hyvin, muuttuakseen, ihminen tarvitsee tilaa. Ilman tilaa ei ole muutosta. Ahtaassa tilassa ei ole hyvää elämää. Teemme tilaa ja pidämme huolen siitä, että jatkossa ymmärrät tarvitsevasi sitä. Tästä iäisyyteen. 

2 Itsensä kohtaaminen. Lempeä, hyväksyvä ja tinkimättömän rehellinen itsesuhde tekee mahdolliseksi nähdä itsensä. Ilman lempeyttä ei itseäänkään ole mahdollista nähdä, ilman rehellisyyttä ei katso näkemäänsä. Voidakseen muuttua, voidakseen olla onnellinen, on pystyttävä näkemään ja hyväksymään itsensä. Tämän kanssa teemme paljon töitä. Pienistä itsetuntemuksen osa-alueista kokoamme itsesi hyväksymisen ainekset. 

3 Toisen kohtaaminen. Elämme suhteessa toisiin ihmisiin. Kuva itsestämme on muodostunut vuorovaikutuksessa toisten kanssa: nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kautta, tai näkymättömyyden haavoittamana. Ihminen on sosiaalinen olento. Emme etsi omnipotenssia, vaan tervettä suhdetta toisiin ihmisiin: miten kohdata toinen kadottamatta itseään? Työskentelemme löytääksemme joustavat ja jämäkät rajat: jokaisen meistä täytyy osata ottaa tila itsellemme ja antaa tila toiselle. Myötätuntoisesti ja kunnioittaen.

4 Visio ja vapaus. Haluamme kuulua joukkoon, mutta haluamme myös olla vapaita toteuttamaan jotain itsellemme merkityksellistä. Olemme luonnostaan uteliaita ja kasvuhaluisia. Se on elämänvoimaa, jonka virtaaminen vapaasti synnyttää kokemuksen elämän merkityksellisyydestä. Kun elämän tärkeät osa-alueet ovat tasapainossa, visio kirkastuu ja uskallus elää omia arvojaan todeksi on todennäköisempää. Silloin ei pelkää kävellä sisään ovista, jotka ovat auki.  

5 Elämälle antautuminen. Elämä on yhtä mukavuusalueen laajentamista. Et tee elämässäsi muutosta kerran. Teet sen monia kertoja. Ilman kykyä sietää jatkuvaa muutosta kulutamme energiaa hallitsemattomien muutosten vastustamiseen. Muutoksen vastustaminen on turhaa – tulet häviämään. Siksi voit aivan yhtä hyvin hyväksyä elämään kuuluvan liikkeen. Tähän tulemme ja tästä jatkat omin voimin eteenpäin. 

Kun huolehtii siitä, että tietyt osa-alueet elämässä ovat kunnossa, syntyy harmonisemmat edellytykset elää hyvää elämää, jossa voi kokea rauhaa, merkityksellisyyttä, iloa, innostusta, kuin myös pelottomuutta oman elämänsä hankalien hetkien edessä. Kyky elää kokonaista inhimillistä elämää ja rakastaa itseään inhimillisenä olentona kasvaa. Osaa antautua elämälle rauhallisemmin. Lopputuloksena syntyy tyytyväisyyden, merkityksellisyyden ja onnellisuuden kokemuksia. Ja kyky sietää muutosta ja muuttua aina tarvittaessa. Uudestaan ja uudestaan. Silloin itseasiassa elät omaa potentiaaliasi.  
AIEMMIN OSALLISTUNEIDEN KOKEMUKSIA


"Tän koulutuksen suurin anti mulle on ollut rohkeuden löytyminen toimia haluamallani tavalla omassa elämässä. Koulutus on ollut tosi kokonaisvaltainen kokemus. " Tuuli 


"Koulutus on auttanut minua suunnattomasti. Se on auttanut minua porhaltamaan eteenpäin vaikeassa elämäntilanteessa. Olen oppinut katsomaan asioita eri kantilta ja päästämään helpommin irti. Olen saanut puhua auki solmuja, joista on ollut vaikea avautua (sic!). Olen pystynyt tekemään konkreettisia muutoksia jokapäiväiseen elämääni. Olen itsevarmempi ja rohkeampi. Ja ennenkaikkea olen oivaltanut mitä ovat ne asiat, joita todella haluan tehdä ja alkanut muuttamaan suuntaani niitä kohden. Mikä tarkoittaa sitä, että oloni on valoisampi ja kevyempi." Mia


"Koulutus on muuttanut asennettani elämään entistä positiivisemmaksi ja sitä kautta elämäni on muuttunut onnellisemmaksi. Halusin tutustua itseeni paremmin ja oppia hyväksymään löytämäni ominaisuudet itsessäni. Sen tein. Matkan ansiosta. Pysäytitte minut miettimään asioita kiireisen elämän keskellä. Hidastin tahtia ja tässä olen. Lähempänä oman HIMAni ääntä kuin koskaan." Krista

MEISTÄ
Keiju Vihreäsalo ja Laura Janger-Laitio ovat hyvän elämän konsepti HIMA Happinessin ja Itsetuntemusakatemian perustajia.  

Keiju on myös äiti, valtiotieteiden tohtori, kouluttaja ja kirjailija. Laura on lisäksi äiti, toimintaterapeutti, kouluttaja ja henkinen valmentaja.  

Naiset ovat luoneet useita koulutuksia mm. Sydämen polku -verkkovalmennuksen, Särkymisen siunaus -verkkovalmennuksen, HIMAn joogaopettajakoulutukset, HIMAn henkisen valmentajan koulutuksen ja Onnellisuusakatemian. He kirjoittavat Hidasta Elämää –sivustolla ja heidät on vuosien varrella nähty monissa eri medioissa. Keijun viimeisin kirja "Jotta voisin rakastaa" on julkaistu syksyllä 2018.  

Keiju ja Laura ovat jo vuosien ajan keskittyneet hyvinvoinnin ja onnellisuuden ehtoihin ja mahdollisuuksiin auttaa ihmisiä ottamaan askelia kohti haluamaansa muutosta.

Itsetuntemusakatemia on rakennettu yhdistämällä parhaat palat kouluttajien koko kokemus- ja tietopohjasta sinun onnellisuutesi hyväksi.  

Keijun tutkijatausta on antanut erinomaiset edellytykset katsoa oivaltavasti ja laajasti muutosilmiötä ja sen edellytyksiä. Ilmiöiden tarkka ja kriittinen tarkastelu on lähtökohta sille, että emme ohjaa sinua eksymään kauas omasta ihmisyydestäsi. Opetus pohjautuu tutkimustietoon, joka on asetettu valmennukselliseen viitekehykseen.

Lauran kokemus toimintaterapeuttina sekä kyky muuttaa teoreettinen tieto valmennuskäytännöiksi ja -työkaluiksi on luonut pragmaattisen tulokulman monitahoiseen ilmiöön.  

Kun tähän yhdistää kummankin kokemus- ja tietopohjan valmentamisesta, kouluttamisesta, ryhmien ja yksilöiden ohjaamisesta, yrittämisestä sekä kyvyn opettaa koko persoonallaan lämpimästi ja mukaansatempaavalla ja ymmärrettävällä tavalla, on lopputuloksena sydämellinen ja korkeatasoinen koulutus.

Keiju on Itsetuntemusakatemian pääkouluttaja. Kurssialueella on pääasiassa Keijun luennot sekä luentoihin sopivat harjoitukset ja tehtävät. Lauran tapaat Itsetuntemusakatemian webinaareissa sekä lähipäivillä.  

Keiju Vihreäsalo 

valtiotieteiden tohtori, kouluttaja ja kirjoittaja

Laura Janger-Laitio

toimintaterapeutti (AMK), kouluttaja, henkinen valmentaja

OPETUSFILOSOFIAMME


Itsetuntemusakatemiassa hyvään elämään suhtaudutaan käytännöllisesti.

Pienillä onnen ympyröillä, päivittäisillä käytännöillä, voit olla lähempänä omaa autenttisuuttasi, omaa voimaasi, omaa kirkkauttasi. Pitäen rinnalla jatkuvasti armollisuuden sitä tosiasiaa kohtaan, että et koskaan pääse kokonaan perille. Olet matkalla, voit oppia olemaan hyvin lähellä, mutta aivan perille lopulliseen autenttisuuteen, järkkymättömään omaan voimaan ja kirkkauteen jota mikään ei koskaan voi himmentää, et pääse. Ja se on aivan OK. Se on elämään kuuluvaa liikettä, aaltoa, rytmi joka tekee mahdolliseksi kasvun ja yhä suuremman autenttisuuden, oman voiman ja kirkkauden. Kun oivaltaa, että se riittää, voi rauhassa keskittyä ihmisen elämään.  

Koulutuksemme perustuu kehittämäämme MUUTOS –prosessiin. MUUTOS –prosessi on syntynyt koulutuksissa tekemiemme havaintojen sekä uusimman ihmisyyttä koskevan tutkimustiedon pohjalta. Prosessissa yhdistyy akateeminen tutkimus – ennen kaikkea tunneteoriat, polyvagaalinen teoria, neurotieteet, traumatutkimus ja kliininen psykologia -- sekä tietoisuustaidot. 

Emme ohjaa mihinkään maailmankatsomukseen, sen sijaan nostamme esiin kysymyksen siitä, miten voisit löytää elämän hallitsemattomuuteen levollisen näkökulman? Elämän pelottava arvaamattomuus ja hurmaava taianomaisuus ovat saman asian kaksi eri puolta. On koko joukko asioita, jotka eivät ole millään tavalla hallinnassamme. Elämä yllättää jatkuvasti. Muutos on pysyvää, tauotonta. Mitä paremmat välineet sinulla on elää tämän arvaamattomuuden kanssa, sitä tyynempi olet. Kannustamme erottamaan asiat, joihin voit vaikuttaa niistä, joihin et voi vaikuttaa. Silloin voit keskittyä tyylimyllyjä vastaan taistelemisen sijaan elämään. Kulkea niistä ovista, jotka ovat auki.  

PEDAGOGINEN LÄHESTYMISTAPA  

Saat paljon tietoa ihmisyydestä. Jokaisessa moduulissa on luento tai useampi, jossa asetetaan käsiteltävä teema kehyksiin, joiden sisällä sinun on helpompi katsella suuria ihmisyyden ilmiöitä käytännöllisesti ja itsesi kannalta. Luennoilla hyödynnetään viimeisimpiä neurotieteellisiä tutkimuksia, tunneteorioita, polyvagaalista teoriaa sekä muuta ihmisyyden ja vuorovaikutuksen alueella tehtyä tutkimusta laajasti, mutta arkikielisesti ja käytännöllisesti. Materiaalit on työstetty helposti ymmärrettävään pedagogiseen muotoon. Opetustapamme on lämmin ja maanläheinen, humoristinen, kuvaileva – käytämme paljon esimerkkejä tehdäksemme oivalluksen saamisen mahdollisimman helpoksi. Huomio on sinun muutoksessasi ja sinun itsesuhteessasi, ei teoreettisessa keskustelussa.  

Luentojen lisäksi saat harjoituksia, jotka vievät tiedon sinun omaan elämääsi. Ilman harjoituksia ja käytännöllistä omassa elämässä tehtäviä pieniä muutoksia saatat kyllä tehdä hienoja oivalluksia, mutta muutos jää helposti hetkelliseksi ja pinnalliseksi. Pääset tarkastelemaan itseäsi ja elämääsi uteliaasti, lempeästi, tinkimättömästi, turvallisesti ja omassa tahdissasi. Saat olla oman elämäsi päähenkilö. Niinhän sen kuuluu mennä.  

Harjoitukset on luotu tunnistamalla muutosprosessin kipukohtia ja löytämällä muutoksen pullonkauloihin sopivimmat tehtävät ja rutiinit. Etenet askel kerrallaan, sillä saadaksesi aikaan muutoksen osa-alueella X, sinun täytyy ensin tehdä asiat Z ja Y. Siksi aloitamme aivan pienistä asioista ja etenemme niin, että saat synnytettyä kestävää selkeyttä, lempeyttä ja rohkeutta tukevalle pohjalle. Jokainen koulutuksen aikana ottamasi askel valmistaa sinua seuraavaa askelta varten. Luot rehellisempää, voimakkaampaa ja avoimempaa itsesuhdetta, joka kantaa sinua lopun elämää. Näin muutoksesi ei jää ainoastaan teoreettiseksi, vaan tulee aidosti vaikuttavaksi sinun elämässäsi.  

HAE ITSETUNTEMUSAKATEMIAAN NYT


MITÄ KOULUTUS ANTAA SINULLE?

Itsetuntemuksen ytimessä ovat tunteet ja tuntemukset sekä kyky tunnistaa niitä ja elää niiden kanssa. Itsetuntemuksesta avautuu...  

 •  Itsensä rakastamisen edellytykset
 • Rohkeus tunnistaa ja kommunikoida omia tunteita ja tarpeita
 • Häpeän sekä vanhojen tunne- ja ajattelumallien voima vähenee niiden tunnistamisen ja hyväksymisen kautta
 • Lempeys ja rauha
 • Realistiset odotukset itseä kohtaan
 • Kyky tunnistaa, milloin olet puolustus- ja hyökkäystilassa ja miten voit tasapainottaa sisäistä maailmaasi päästäksesi takaisin luottamuksen ja turvan tilaan 
 • Vietät vähemmän aikaa epäselvyyden ja eksyneisyyden tunteissa
 • Sisäinen joustavuutesi kasvaa
 • Opit tuntemaan oman psykologisen turvallisuutesi rajat ja tiedät, mitkä ovat omat turvattomuuden taipumuksesi
 • Syvennät ymmärrystäsi psykologisen turvallisuuden merkityksestä sekä oman sisäisen maailmasi osalta että suhteessa ulkomaailmaan
 • Selkeys, rohkeus ja luovuus kasvaa, koska kuulet itsesi paremmin eikä elämänvoimasi kulu epäolennaiseen  


Lempeämmästä ja selkeämmästä itsesuhteesta puolestaan avautuu ovi mutkattomampaan kohtaamiseen toisten kanssa. Itsesuhteen selkeytymisen kautta...  

 • Opit tunnistamaan rajasi helpommin ja sietämään rajojen asettamiseen liittyviä tunteita 
 • Osaat taitavammin ottaa tilasi ja antaa tilaa toisille 
 • Olet myötätuntoinen sekä itseäsi että toisia kohtaan
 • Havainnoit toisia ihmisiä tarkemmin 
 • Et tarvitse mustavalkoisia narratiiveja sinun ja toisten välisistä suhteista
 • Kykysi löytää tasapaino myötätunnon ja kunnioituksen välillä paranee 
 • Syvennät ymmärrystäsi siitä, minkälaisten lainalaisuuksien alla toimit ihmisenä ja toisten ihmisten kanssa 
 • Odotuksesi vuorovaikutustilanteissa ovat realistisemmat
 • Selviät haasteellisista tilanteista aiempaa kevyemmin ja taitavammin  


Itsen ja toisen kohtaamisen sivutuotteena...  

 • Olet kyvykkäämpi erottamaan, mitkä asiat ovat vaikutuspiirissäsi ja mitkä eivät
 •  Uskallat laajentaa mukavuusaluettasi silloin, kun siihen on tarve
 • Suhteesi elämään muuttuu levollisemmaksi ja osaat elää keskeneräisyyden ja epätäydellisyyden kanssa
 • Olet vapaampi keskittymään elämään ja kulkemaan niistä ovista, jotka ovat sinulle auki  

TOIMI NÄIN: 

1. Hae mukaan täyttämällä hakemus TÄSTÄ

2. Jää odottamaan sähköpostiamme. Vastaamme sinulle viikon kuluessa hakemuksen lähettämisestä.

 

HAE MUKAAN HAKEMUKSELLA NYT:

Koulutus sopii sinulle, jos olet valmis sitoutumaan muutokseesi. Koulutus ei ole elämäyspainotteinen, vaan muutosta rakennetaan aivan pienin arkisin käytännöin, koska siten syntyy pysyvästi kannatteleva itsesuhde.

Haluamme tutustua sinuun mahdollisimman hyvin, jotta osaamme rehellisesti arvioida koulutuksemme sopivuutta juuri sinulle. Siksi koulutukseemme haetaan hakemuksella. Täytä hakemus nyt klikkaamalla alla olevaa linkkiä.  

TÄYTÄ HAKEMUS TÄSTÄ

JOS SINULLA VIELÄ ON KYSYMYKSIÄ, NIIN VARAA AIKA LÖYDÄ SELKEYS -SESSIOON

Löydä selkeys -sessio on kahden keskinen keskustelu, jossa voit kysyä meiltä mieltä askarruttavia kysymyksiä koulutuksesta. Yhdessä arvioimme Itsetuntemusakatemian sopivuutta sinulle. Löydä selkeys -sessioon osallistuminen ei vielä velvoita sinua mihinkään. 

JÄIKÖ JOKIN VIELÄ ASKARRUTTAMAAN?


Vastaamme mielellämme kahden kesken sinua askarruttaviin kysymyksiin, mutta ymmärrämme mikäli sinusta tuntuu mukavammalta saada vastauksia anonyymisti. Olemme tähän keränneet vastauksia kysymyksiin, joita koulutukseemme hakeutuvat yleisimmin pohtivat (Jos et löydä vastausta omaan kysymykseesi, voit myös laittaa meille sähköpostia osoitteeseen info (at) himahappiness.com.

Voinko oikeasti sijoittaa suuren summan rahaa ihan vain itseeni? Moni pohtii voiko sijoittaa ihan vain itseensä. Osallistua nyt koulutukseen, josta ei saa uutta sertifikaattia mihinkään ammattiin. Ihan vain oman onnellisuuden vuoksi. Mitä muutkin siitä ajattelisivat. Eikö se nyt ole vähän itsekästä rahan haaskaamista. 

Hakijamme ovat ihanasti todenneet, että miksi sitä ihminen onkin halukas laittamaan koulutustakin suuremman summan esimerkiksi viikon Thaimaan matkaan tai esimerkiksi johonkin liikuntaharrastukseen kuin sijoittamaan summan itseensä ja hyvinvointiinsa, jolloin se maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin onnellisuuden muodossa.

  Tämä on aivan totta.  

Me ihmiset olemme siitä hassuja, että monesti on paljon helpompi käyttää rahaa onnellisuuteensa ostamalla erilaisia asioita, joiden ajattelee tuovan onnellisuuden tunnetta matkoja, vaatteita, autoja, taloja ja erilaisia elämyksiä. Nämä kyllä usein lisäävätkin onnellisuuden tunnetta. 

Hetkellisesti.

Mutta paljon vaikeampi on sijoittaa omaan hyvinvointiin, joka voisi tuoda paljon pysyvämmän rauhan, ilon ja onnellisuuden elämään ja antaa jotain, josta on hyötyä koko loppuelämän ajaksi.  

Laita hetkiseksi silmät kiinni ja kuvittele sitä hetkeä, kun sinä olet löytänyt taas merkityksellisyyden tunteen elämässäsi, olet alkanut tekemään valintoja, jotka tuntuvat ja näyttävät sinulle, tiedät kuka sinä olet ja mitä sinä haluat. 

Nyt vastaa ihan rauhassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miltä sinusta tuntuu kun elät itsesi näköistä elämää ja olet uskaltanut kohdata itsesi? 
 • Miten tämä sinun sisäinen muutoksesi vaikuttaa läheisiisi? 
 • Miten elämänlaatusi on muuttunut? 
 • Minkäarvoista tämä muutos sinulle on?  


Itseensä tutustumisella on merkillinen käänteisvaikutus: mitä rehellisemmin tutustut itseesi, mitä lempeämmin suhtaudut itseesi, mitä perustavammin ymmärrät oman inhimillisyytesi ja haavoituvuutesi – sitä rehellisempi, lempeämpi ja ymmärtäväisempi olet toisten inhimillisyyttä ja haavoittuvuutta kohtaan.

  Kasvun hienoimpia asioita on ymmärrys siitä, että voit ottaa vastuun ennen kaikkea itsestäsi. Voit vaikuttaa ennen kaikkea itseesi. Voit muuttaa lähinnä itseäsi. Tämä syvä ymmärrys vastuustasi sinua kohtaan auttaa sinua ymmärtämään, mitä voit pyytää muilta. Erotat paremmin sinun ja toisten välisen rajan, sinun ja maailman välisen rajan. Siksi sinun on helpompi tuulimyllyjä vastaan taistelemisen sijaan keskittyä vaikuttamaan niihin asioihin, jotka ovat vaikutuspiirissäsi.  

Muutoksesi vaikuttaa sinun ja läheistesi välisiin suhteisiin – positiivisesti. Muutoksen ydin on siinä, että itsetuntemuksesi ja lempeytesi lisääntymisen myötä et kuvittele, että muut ratkaisisivat ongelmasi tai täyttäisivät sinut rakkaudellaan. Kukaan ei pysty ratkaisemaan ongelmiasi tai täyttämään sinua rakkaudella, jollet sinä itse ole muutoksesi voima. Sen sijaan, sinun rinnallasi tuntuu hyvältä seistä, koska tunnistat missä sinä loput ja toinen ihminen alkaa. Osaat myös seistä toisen ihmisen rinnalla, sillä syvä ymmärryksesi ihmisen inhimillisyyttä kohtaan tekee sinulle helpommaksi olla tukena ja turvana, kun sinua tarvitaan.  

Toisaalta opit vetämään rajoja uudella tavalla ja elämästäsi saattaa jäädä pois suhteita, jotka eivät ole tehneet sinulle hyvää.

Sinun sisäinen muutoksesi ei siis ole vain omaan napaan tuijottamista vaan se vaikuttaa lisäksesi positiivisesti ihmisiin lähelläsi.  

Pitämällä huolta itsestäsi ja omasta onnellisuudestasi olet kuin majakka, joka levittää valoa siellä missä ikinä kuljetkin. Ja se on korvaamattoman arvokasta. 

Voitko siis sijoittaa itseesi ja omaan onnellisuuteesi? Mielestämme, ehdottomasti. Eikö se ole jokaisen velvollisuus?

Uskallanko tulla? Mahtaako olla oikea aika tälle?

Uskallat. On. Mikäli olet lukenut tänne asti ja tunnet, että nyt on aika ottaa oman elämän ohjakset käsiin – nyt on oikea hetki.  

Jos nyt sydämessäsi tiedät, että KYLLÄ, minä tarvitsen tukea, jotta muutokseni oikeasti mahdollistuu ja olen enemmän kuin valmis muutokseen, niin silloin uskallat ilman muuta. 

Jotta muutos pääsisi elämässäsi tapahtumaan, sinun pitää toimia eri tavoin kuin ennen. Entäpä jos nyt sanoisitkin KYLLÄ itsellesi ja elämälle, jota haluat. Juuri nyt. 

Jos nyt sanot ei itsellesi ja jäät siihen missä olet, miten voit kahden tai viiden vuoden kuluttua? Oletko onnellinen? Miltä sinä näytät? Miltä elämäsi näyttää? 

Me kaikki ansaitsemme elämän, joka tuntuu hyvälle. Jossa on tilaa omille tarpeillemme, unelmillemme ja niille ärsyttävillekin luonteenpiirteillemme, jotka haluaisimme lakaista maton alle. Elämän, jossa on tilaa kaikille tunteille ja itsen toteuttamiselle. Elämän, jossa on lupa olla sinä. Lupa olla onnellinen.


Hae rohkeasti mukaan. nyt.

Huomioithan, että koulutuksemme ei korvaa terapiaa tai akuuttien psyykkisten ongelmien vaatimaa yksilöllistä tukea. Jos sinusta tuntuu, että elämänvoimasi ovat vähissä ja sinun on vaikea nähdä eteenpäin, tarvitset sinulle henkilökohtaisesti räätälöityä apua. Ei ole häpeällistä hakeutua apuun silloin kun on sen aika. Useimmilla meistä on tällainen tilanne ainakin kerran elämässä. Hae apua. Heti. Ota yhteys oman kotikuntasi terveysasemalle. Älä anna periksi, ennen kuin saat tukea. Tähän koulutukseen olet tervetullut heti, kun sinun voimasi eivät kulu ainoastaan välittömään selviytymiseen.  

info@himahappiness.com

050 466 9808